Υπηρεσιες

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο μηχανημάτων καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, η επιχείρησή μας “Κουρούπης Νίκος” η οποία εδρεύει στο 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας (Περιοχή Μηδέν προς Πλαγιάρι) στην Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Μακεδονία.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα χωματουργικών εργασιών από μικρές χωματουργικές εργασίες έως και μεγάλα έργα.

Αναλαμβάνουμε:

  • Εκσκαφές
  • Επιχωματώσεις
  • Εκβραχισμούς
  • Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων
  • Κατεδαφίσεις Κτιρίων
  • Συλλογή – Απομάκρυνση Μπάζων
  • Μεταφορές Μπαζών
  • Μεταφορές Αδρανών Υλικών
  • καθώς και σύνδεση αποχετευτικών δικτύων

Κουρούπης Νίκος | Χωματουργικές Εργασίες – Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκη

Η πορεία μας στις χωματουργικές εργασίες και έχοντας φέρει σε πέρας ένα μεγάλο αριθμό από έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μικρά και μεγάλα, εγγυόμαστε την άψογη εκτέλεση κάθε έργου, ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας του.

Εξασφαλίζουμε για εσάς υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, γρήγορους χρόνους παράδοσης, προσφέροντας πάντοτε άριστη εξυπηρέτηση και καλύπτοντας ολόκληρη την Μακεδονία κατόπιν συνεννόησης. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις σε δημόσια και ιδιωτικά έργα του κλάδου των χωματουργικών εργασιών.